Promotion Awa-01

Promotion Awa-01

ราคาเริ่มต้น 1,890.-

สรุปมื้ออาหาร (1 วัน 1 คืน)

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1---
2--

โรงแรมที่พัก (1 วัน 1 คืน)

วันที่โรงแรมคะแนนที่พัก
1Awa resort Koh Chang

พีเรียดเดินทาง (16 พีเรียด)

วันเดินทางราคาเริ่มต้น
กรกฏาคม 2020
14-18 ก.ค.1,890
21-25 ก.ค.1,890
28-1 ส.ค.1,890
สิงหาคม 2020
4-8 ส.ค.1,890
11-15 ส.ค.1,890
18-22 ส.ค.1,890
25-29 ส.ค.1,890
กันยายน 2020
1-5 ก.ย.1,890
8-12 ก.ย.1,890
15-19 ก.ย.1,890
22-26 ก.ย.1,890
29-3 ต.ค.1,890
ตุลาคม 2020
6-10 ต.ค.1,890
13-17 ต.ค.1,890
20-24 ต.ค.1,890
27-31 ต.ค.1,890

เงื่อนไข/หมายเหตุ