เบี้ยประกันภัย สู้ตาย Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก รวมถึงไทยนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนบางประเทศมีการประกาศสงครามสู้ไวรัสและปิดเมืองกันแล้ว

แน่นอนว่าในยามนี้สิ่งที่คนกำลังมองหามากที่สุดนอกจากหน้ากากอนามัยแล้ว “ประกันภัย” ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนกำลังต้องการในยามวิกฤตเช่นนี้ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 ที่ครอบคลุมอาการป่วยและการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคโควิด-19 ในราคาสบายกระเป๋ามาฝากกัน

สินทรัพย์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัย และแผนความคุ้มครอง 4 แผน (อายุผู้ทำประกัน 1-99 ปี)

326986

เบี้ยประกัน 99 บาทต่อปี

 • ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นครั้งแรก (จ่ายตามทุนประกันภัยที่ระบุ) รับจำนวน 15,000 บาท
 • เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับจำนวน 4,000 บาท
 • ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับจำนวน 2,000 บาท

เบี้ยประกัน 199 บาทต่อปี

 • ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไรรัส Covid-19 เป็นครั้งแรก (จ่ายตามทุนประกันภัยที่ระบุ) รับจำนวน 30,000 บาท
 • เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับจำนวน 5,000 บาท
 • ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับจำนวน 4,000 บาท

เบี้ยประกัน 299 บาทต่อปี

 • ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นครั้งแรก (จ่ายตามทุนประกันที่ระบุ) รับจำนวน 50,000 บาท
 • เสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับจำนวน 6,000 บาท
 • ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับจำนวน 6,000 บาท

เบี้ยประกัน 499 บาทต่อปี

 • ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นครั้งแรก (จ่ายตามทุนประกันที่ระบุ) รับจำนวน 100,000 บาท
 • เสียชีวิต อวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับจำนวน 8,000 บาท
 • ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับจำนวน 8,000 บาท

วิริยะประกันภัย

ติดปั๊บ รับปุ๊บ รับเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยมีแผนความคุ้มครอง 3 แผน ได้แก่

593578

เบี้ยประกัน 299 บาทต่อปี (แผน 1 เบสิคชีลด์)

 • เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อน 30,000 บาท
 • กรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน) รับเงินชดเชย 300 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับเงิน 100,000 บาท

เบี้ยประกัน 389 บาทต่อปี (แผน 2 ชีลด์ชัวร์)

 • เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อน 50,000 บาท
 • กรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน) รับเงิน 300 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับเงิน 100,000 บาท

เบี้ยประกัน 599 บาทต่อปี (แผน 3 ชีลด์แม็กซ์)

 • เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อน 100,000 บาท
 • กรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน) รับเงิน 300 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับเงิน 100,000 บาท

อายุรับประกันภัย 15 วัน – 99 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เริ่มความคุ้มครองหลังจากวันที่ระบุในใบคำขอเอาประกัน +1 วัน เวลา 16.30 น.

โดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญ 4 ข้อ ดังนี้

 1. ผู้สมัครขอเอาประกันภัยต้องไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศไทยเป็นเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 2. ผู้สมัครเอาประกันภัยที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
 3. บมจ. วิริยะประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสำหรับผู้สมัครขอเอาประกันภัยที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ หรือปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัยจาก บมจ. วิริยะประกันภัย
 4. บมจ. วิริยะประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาขชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลกรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน เป็นต้น

จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก* สภาพที่เป็นการก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง** ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง***

ทิพยประกันภัย

เจอจ่ายแต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย โดยมี 4 แผน

975315

เบี้ยประกันรวม 150 บาทต่อคนต่อปี (แผนที่ 1)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)** รับ 100,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อปี รับ 10,000 บาท
 

เบี้ยประกันรวม 250 บาทต่อคนต่อปี (แผนที่ 2)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ** รับ 100,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อปี รับ 50,000 บาท

เบี้ยประกันรวม 450 บาทต่อคนต่อปี (แผนที่ 3)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ** รับ 500,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อปี รับ 50,000 บาท

เบี้ยประกันรวม 850 บาทต่อคนต่อปี (แผนที่ 4)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) **รับ 1,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อปี รับ 100,000 บาท

หมายเหตุ

 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (4%) แล้ว
 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี -99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/ หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. ** การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่า ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

กรุงเทพประกันภัย+TQM

กรุงเทพประกันภัยมีให้เลือกทั้งหมด 5 แบบ มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

tqm

เบี้ยประกัน 99 บาทต่อปี

 • คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับทันที 20,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับ 30,000 บาท

เบี้ยประกัน 299 บาทต่อปี

 • คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับทันที 50,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับ 100,000 บาท

เบี้ยประกัน 499 บาทต่อปี

 • คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับทันที 100,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับ 200,000 บาท

เบี้ยประกัน 799 บาทต่อปี

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับทันที 1,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับ 100,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับ 100,000 บาท

เบี้ยประกัน 999 บาทต่อปี

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับทันที 2,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รับ 200,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รับ 200,000 บาท

เมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) มี 2 แผน

insure

เบี้ยประกันภัย 800 บาท

 • ภาวะโคม่า (Coma) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รับ 500,000 บาท
 • ตรวจพบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รับ 50,000 บาท
 • เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)* (ชดเชยสูงสุด 15 วัน จำนวน 1,000 บาท/วัน) รับ 1,000 บาท

เบี้ยประกันภัย 1,300 บาท

 • ภาวะโคม่า (Coma) จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รับ 1,000,000 บาท
 • ตรวจพบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รับ 200,000 บาท
 • เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)* (ชดเชยสูงสุด 15 วัน จำนวน 1,000 บาท/วัน) รับ 1,000 บาท

สินมั่นคงประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา Covid-19 เจอ จ่าย จบ มี 2 แผน

insure1

เบี้ยประกันภัยต่อปี 250 บาท

 • วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท

เบี้ยประกันภัยต่อปี 450 บาท

 • วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-99 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 2. สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยขอยืนยันว่าไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ
 4. ผู้ขอเอาประกันขอยืนยันว่า ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 5. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

หากประชาชนที่สนใจซื้อประกันภัยโควิด-19 สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของประกันภัยดังกล่าวได้เลย ซึ่งทั้งหมดนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ในเบื้องต้น ซึ่งเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง